Swedish Patent Office

Patents

Table of Contents

104,113 Forfaringssatt vid syntetisk framstalling av kolvaten ur koloxid och vate samt pa sa satt framstalla produkter 482kb
International Hydrocarbon Synthesis Company
127,678 Process och katalysator for suntes av kolvaten ur kolmonoxid och vate 774kb
Standard Oil Development Company