Dutch Patent Office

Patents

Table of Contents

53,095 Werkwijze voor de bereiding van koolwaterstoffen uit koolmonoxyde en waterstof 195kb
International Hydrocarbon Synthesis Company
53,298 Werkwijze voor de regeneratie van katalysatoren, die gebruikt zijn bij de katalytische omzetting van mengsels van koolmonoxyde en waterstof in koolwaterstoffen. 196kb
International Hydrocarbon Synthesis Company